Šestnácimetrová betonová věž z roku 2005.

Výhled z prosklené místnosti ve výšce 13 metrů je omezen pouze na areál bývalého pracovního tábora a na mohutné haldy vytěžené hlušiny. Západně se vypíná stejnojmenný kopec a severozápadně pak vzdálené vrcholky Brd.

Tato moderně pojatá luxusní rozhledna s výtahem se nachází v horní části bývalého pracovního lágru z let 1947 – 1961. Nejlepší přístup je 1,5 kilometru dlouhá, do mírného kopce stoupající kvalitní asfaltová silnička z obce Lešetice, ležící na hlavní silnici Příbram – Milín. Z opačné strany lze k areálu tábora dojet po nepříliš kvalitní prašné polní a lesní cestě z obce Zavržice.

Z Lešetic dobře sjízdné na silničním kole, ze Zavržic pak pouze na horském kole.

Občerstvení a suvenýry v pokladně věže a také v informačním centru v Příbrami.