Třiašedesátimetrová věž Staré radnice stojí v Radnické ulici, necelých padesát metrů severně od Zelného trhu. Od tramvajové zastávky Zelný trh v Masarykově ulici je vzdálena pouhých sto metrů prudkým stoupáním skrz Průchodní ulici.

Kruhový výhled z úzkého krytého ochozu ve výšce 30 metrů (všechny význačné kostely v centru města, budovy výstaviště, hrad Špilberk, vodárna Kohoutovice, planetárium Babí lom, krajský úřad, sídliště Lesná a Vinohrady, AZ Tower, televizní věž Hády, v dálce pak Pálava a rozhledna Akátová věž na Výhonu).

Radnice je nejstarší světskou stavbou ve městě, jejíž počátky spadají do 13. století. Jako radnice pak sloužila až do roku 1935, kdy se radní přemístili do nedalekého Zemského domu, kterému se od té doby říká Nová radnice. V budově dnes sídlí turistické informační centrum a galerie. V průjezdu věže je pak instalováno brněnské loukoťové kolo a drak (krokodýl), k nimž se váže několik pověstí. Průčelí věže nad portálem zdobí pět štíhlých jehlanů – fiál, z nichž prostřední je záměrně zahnutá, což měla být odplata stavitele za to, že mu radní nezaplatili předem dohodnutou částku za zhotovení portálu.

Radnice je postavena na návrší v centru města a ze severovýchodní části Zelného trhu k ní vede po rovině Radnická ulice. Ta pak dále pokračuje k ulici Panské, odkud pak můžeme dále dojet doprava na náměstí Svobody nebo na opačnou stranu na Dominikánské náměstí.

Suvenýry v přízemí v turistickém informačním centru.