Štíhlá pětatřicetimetrová kovová rozhledna z roku 2020 s točitým schodištěm je vzhledem k úzké základně vyztužena překříženými ocelovými táhly, které mají imitovat drsnou kůru dubových kmenů, což jsou nejčastěji zastoupené dřeviny v okolí. V následujícím roce získala prvenství v soutěži Rozhledna roku 2020, pořádané Klubem přátel rozhleden.

Otevřený ochoz ve výšce 34 metrů poskytuje nádherný pohled nejen na jihozápadní okraj Brna, údolí řeky Svratky a hladinu Brněnské přehrady, ale také na vzdálený televizní vysílač a opuštěný vápencový lom Hády, hvězdárnu a planetárium na Kraví hoře, budovy a vyhlídkovou věž na výstavišti a také na nejvyšší budovu v Česku, 111 metrů vysoký AZ Tower. Pouze západním směrem brání lepšímu výhledu o osmdesát metrů vyšší hlavní vrchol Holedné.

Nejpohodlnější cesta k rozhledně začíná na konečné stanici autobusu v Jundrově. Kilometr dlouhá žlutě značená cesta stoupá nejprve po asfaltu Březovou ulicí. Na konci zástavby po šesti stech metrech asfalt vystřídá šotolina a cesta se začíná prudce zvedat. Vzápětí se branou dostaneme do obory a po čtyřech stech metrech prudkého stoupání dojedeme k další bráně z obory jen kousek od paty věže. Z opačné strany stoupá od Komínské lávky přes Svratku kilometrová, zeleně značená pěšina, která je však v celé délce příkrá, u zahrádkářské osady dokonce strmá.

Sjízdné pouze na horském kole.