Osmimetrová dřevěná rozhledna s kovovým točitým schodištěm byla postavena v roce 2023 z kroucených akátových kmínků, které byly vytěženy na Holém vrchu.

Nečekaně hezký výhled z otevřené plošiny ve výšce 7 metrů (hřebeny Krušných hor s kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie na Mědníku, severní svahy Doupovských hor, zřícenina Šumburku, komíny elektrárny Prunéřov, hluboké údolí Ohře u Perštejna).

Rozhledna se tyčí na čedičovém Holém kopci, který je zároveň vyhlášenou přírodní památkou Pastviště s výskytem vzácných druhů rostlin a bezobratlých živočichů. Oblast dříve sloužila jako obecní pastvina, ale od poloviny dvacátého století vrch začal zarůstat náletovými dřevinami, které jsou nyní postupně káceny.

Vzhledem k tomu, že Okounov leží na samém okraji vojenského prostoru Hradiště nad řekou Ohří, přístup je možný pouze ze tří směrů, ale vždy je zapotřebí zdolat příkré stoupání od řeky. Nejkratší a nejpříkřejší stoupání vede od mostu přes Ohři u železniční stanice Perštejn. Po 1600 metrech a zdolání jedné serpentiny dojedeme na křižovatku cest uprostřed Okounova. Zde odbočíme doleva ve směru na Kotvinu a po necelých sto metrech se dostaneme k turistické ceduli upozorňující na přírodní památku Pastviště. Zde musíme opustit asfaltovou cestu a příkrou hlinitou, později i značně kamenitou úzkou stezkou, se vydáme 200 metrů šikmo svahem až pod samotnou rozhlednu. Zde se cesta stáčí prudce doleva a po 20 strmých metrech končí na hraně Holého kopce u samotné rozhledny.

Na silničním kole sjízdné pouze do obce, dále už se musíme vydal pěšky.

Suvenýry na obecním úřadu a v místní hospůdce.

Občerstvení v hospůdce U Racka.