Dvaadvacetimetrová dřevěná rozhledna s točitým ocelovým schodištěm, od roku 2014 sloužící veřejnosti.

Kruhový výhled ze zastřešené plošiny ve výšce 18 metrů (Buchlov, Bílé Karpaty s V. Javořinou a V. Lopeníkem, Polešovice, Uherské Hradiště).

Nejlepší přístup k rozhledně vede ze silnice z Tučap do Vážan, kde se nachází další rozhledna Douby. Přesně na polovině cesty, téměř na vrcholu plochého kopce, který je však v Tučapech velice prudký, odbočuje doleva úzká asfaltová silnička mezi poli. Ta nás spolehlivě, nejprve po rovině a pak dokonce i z kopce, po 350 metrech dovede k rozcestí. Rozhledna se tyčí napravo a vede k ní asi jen stometrová pěšina do mírného kopce.

Podstatně náročnější cesta vede z Polešovic. Po zdolání příkrého stoupání celou obcí se na samotném konci u autobusové zastávky a sochy Sv. Marka odbočí doprava a po velice členité a zarostlé vozové cestě se vystoupá příkré, místy až strmé stoupání až k velkému prostranství pod rozhlednou. Dále už vede pouze mohutné schodiště zhotovené z vyřazených betonových pražců a pak velice náročná, jemným štěrkem vysypaná pěšina, která je pro pohyb na kole velice nevhodná.

První cesta je sjízdná na silničním kole, druhá pak velice obtížně a to výhradně na horském kole.

Suvenýry na obecním úřadu v Polešovicích.