Devětadvacetimetrová čtyřboká trámová obedněná věž z roku 1996 stojící na mohutné kamenné podstavě.

Kruhový výhled z prosklené plošiny ve výšce 24 metrů (Jeseníky, Rychlebské hory, Králický Sněžník, Šumperk, Hornomoravský úval).

Odbočka k rozhledně se nachází na vrcholu prudkého kopce vedlejší silnice ze Šumperka do Rudy nad Moravou. U hájovny Vápenice se odbočí doleva a po žluté značce se dojede k rozcestníku. Dále se pokračuje lesní šotolinovou cestou po místním červeném značení. Asi v polovině 1600 metrů dlouhého stoupání přijde první příkrý, ale krátký úsek, vodou vymleté, kamenité cesty. Na vrcholu tohoto kopce odbočuje červená turistická značka doleva kolmo do svahu. Na kole se však musí pokračovat dále po široké, teď již neznačené, lesní cestě až k rozhledně. V závěrečné fázi výjezdu je ještě stometrový strmý úsek a pak už jen krátké mírné stoupání ke věži. Žlutá turistická značka od hájovny, vedoucí po široké vozové cestě téměř po vrstevnici, svádí k jízdě, ovšem po kilometru se dostaneme do pasti na rozcestí U Kostelíčka. Odtud totiž vede na vrchol téměř nesjízdná zeleně značená pěšina kolmo do příkrého kopce.

Sjízdné pouze na horském kole.

Občerstvení a suvenýry ve věži nebo v infocentru v Šumperku.