Původní renesanční zámek vznikl přestavbou středověké tvrze. Během třicetileté války byl vydrancován a vypálen. Poté byl přestavěn v barokním stylu, ovšem poslední přestavby se dočkal po požáru v roce 1856, kdy byl přestavěn do dnešní podoby v novogotickém slohu. V zámku je umístěno muzeum českého porcelánu.

Čtyřboká věž je vysoká 21 metrů, ale z otevřeného ochozu opatřeného cimbuřím je vzhledem k vysokým okolním kopcům omezený kruhový výhled pouze na údolí Ohře s městem, komíny prunéřovské elektrárny, svahy Krušných a Doupovských hor a zříceninu hradu Šumburk.

Zámek se nachází na levém břehu řeky Ohře v západní části města. Hlavní vchod do zámecké zahrady je situován do nejnižšího místa příkrého klesání Chomutovské ulice z náměstí (200 metrů) nebo od kruhového objezdu hlavní silnice z Ostrova do Chomutova (300 metrů). Ta protíná město od západu k východu. Do zámecké zahrady je možné dojet i po cyklostezkách na břehu Ohře a to jak po proudu, tak i proti proudu řeky.

Sjízdné na silničním kole.

Suvenýry v pokladně zámku.

Občerstvení v zámecké cukrárně.