Originální třicetimetrová vyosená kovová rozhledna, sestávající se ze dvou nakloněných mimoběžných křižujících se rotačních hyperboloidů, kterými prochází točité schodiště, stojí od roku 2022 na vrcholu příkrého zalesněného hřbetu nad řekou Berounkou na kopci Červená hlína.

Kruhový výhled ze zastřešeného ochozu ve výšce 20 metrů (vysílač Cukrák a přilehlá strakonická dálnice, okrajová panelová výstavba v jižní části Prahy, údolí Berounky, rozhledna Na Závisti, Brdy, za dobré viditelnosti i Říp, Šumava či Krkonoše).

Rozhledna je postavena na severním okraji obce Černolice, kam se dostaneme příkrým tříkilometrovým stoupáním od Berounky z obce Všenory s převýšením 160 metrů nebo po dvou kilometrech jízdy téměř po rovině z obce Řitka. Vedeni značkami k parkovišti, vystoupáme Všenorskou a Hlavní ulicí kolem obecního úřadu prudkým stoupáním až k fotbalovému hřišti, které zleva objedeme. Z parkoviště vede k rozhledně jen úzká nesjízdná kamenitá cesta. Cyklisté proto pokračují kolem zdi hřbitova a po sto metrech zatočí doprava první odbočkou do Malinové ulice. Stometrovým příkrým stoupáním mezi chatami se dojede po hrubém štěrku až k okraji lesa. Stejný sklon pokračuje po lesní kamenité cestě i dalších 150 metrů, až  se napojíme na červenou TZ. Po ní se vydáme 30 metrů po rovině k odbočce, kde červená zatáčí prudce doleva, ale k rozhledně směřuje kamenitá cesta vpravo. Odtud k vrcholu zbývá jen posledních 150 metrů.

Sjízdné pouze na horském kole.

Originální občerstvení v malé samoobslužné lednici pod schodištěm.

Další velkou zajímavostí této malé obce jsou Černolické skály, rozkládající se jen 500 metrů jihovýchodně od rozhledny.