Patnáctimetrový betonový komín plynové kotelny z roku 2004 obestavěný vnějším točitým schodištěm s otevřeným
ochozem ve výšce 12 metrů (výhled je možný na údolí soutoku Vltavy s Berounkou, Modřany a nedaleký Cukrák).

Jedeme-li z centra Prahy od Barrandovského mostu do Modřan, pak odbočíme doleva do ulice Československého exilu.
Za kruhovým objezdem po 450 metrech ve sjezdu zatočíme doprava do ulice Na Cikorce a po dalších 250 metrech
staneme před vchodem do stejnojmenného divadla a zároveň i areálu Domu dětí a mládeže.

Sjízdné po místních komunikacích na silničním kole.

Suvenýry v objektu.