Původní pohraniční hrad Starý Světlov bránil území východní Moravy před loupeživými výpady z Uher a případné ohrožení signalizoval do vnitrozemí ohněm. Hrad v historii utrpěl značné škody, ale nikdy nebyl dobyt, i když musel čelit nájezdům turecko-tatarských vojsk, Švédům a nakonec i kuruckým útokům. Teprve v polovině 19. století byl hrad přestavěn na zámek ve stylu anglické tudorské gotiky. V současné době vlastní zámek soukromá společnost, která v roce 2011 dokončila zastřešení nádvoří, čímž zde vznikla prostorná divadelní a hudební scéna. V areálu je rovněž hotel a restaurace.

Kruhový výhled z otevřeného ochozu s cimbuřím ve výšce 30 metrů (Bojkovice, rozhledna Na skalce, Bílé Karpaty s Velkou Javořinou a Lokovem).

Pokud k zámku pojedeme od jihu z hlavní silnice z Uherského Brodu do Starého Hrozenkova na hraniční přechod na Slovensko, čeká nás fantastická jízda ze sedmikilometrového prudkého, místy až příkrého kopce. Z opačné strany z Bojkovic se ovšem budeme muset zakousnout do příkrého stoupání, které začíná na velké křižovatce u železničního viaduktu ve městě. Asfaltová silnice nás po kilometru dovede na rozcestí, kde zatočíme o 180 stupňů doprava a téměř po rovině dojedeme po 400 metrech až ke vchodu do zámecké zahrady. Posledních 140 metrů k zámecké bráně je však prudký, v závěru až příkrý kopec po dlažebních kostkách.

Sjízdné na silničním kole.

Suvenýry v pokladně zámku.

Občerstvení v restauraci.