Třináctimetrová dřevěná rozhledna z roku 2011, postavená společně s dalšími pěti rozhlednami na uherskobrodsku podle stejných plánů.

Kruhový výhled ze zastřešené plošiny ve výšce 10 metrů trochu znepříjemňují koruny vzrostlých stromů (V. Javořina, Jelenec, Uherský Brod, Nivnice, Vizovické vrchy, po opadání listí i Velký Lopeník).

Od obecního úřadu v Nivnici se k rozhledně dostaneme ulicí Sadovou a po 350 metrech odbočíme za hřbitovem doleva, kde nás čeká 300 metrový prudký kopec ulicí K vodojemu zatím ještě po asfaltu. Ten pak vystřídá téměř půlkilometrová panelová cesta vedoucí až na vrchol. Nejprve je ale třeba zdolat stometrový příkrý úsek. Od pravoúhlé levotočivé zatáčky už se sklon cesty zmírní a po dalších 300 metrech jsme nahoře. Zde nás kromě rozhledny přivítá také kaple Nejsvětější Trojice.

Ze silnice od Suché Lozi odbočuje žlutě značená hlinitopísčitá cesta v délce 1300 metrů kolem potoka téměř po rovině až na kraj Nivnice. Za prvním stavením odbočíme doprava a po 700 metrech jízdy do prudkého až příkrého kopce dojedeme po okraji louky po hlinitokamenité cestě až ke kapli.

První cesta je opatrně sjízdná i na silničním kole, druhá pak pouze na horském.

Suvenýry na obecním úřadu v Nivnici.