Třiadvacetimetrová kovová konstrukce stojí od roku 2020 na nejvyšším bodu Jestřebích hor. Jednotlivé díly po částech přenesl na vrchol vrtulník, kde pak byly následně zkompletovány. Po roce tak nahradila původní rozhlednu z roku 1967, ze které již pro přerostlé stromy nebyl žádný výhled. Kvůli špatnému technickému stavu byla v roce 2019 rozebrána a snesena, s možností dalšího využití na jiném vhodném místě po náležité renovaci poškozených dílů.

Kruhový výhled z otevřeného ochozu ve výšce 22 metrů (od Sněžky, přes Studniční, Luční až po Černou horu v Krkonoších, Orlické hory, Teplicko-adršpašské skály, Broumovské stěny, Soví a Javoří hory, Králický Sněžník, Ostaš, Trosky, Zvičina, Kumburk).

Odbočka k rozhledně se nachází těsně před pravoúhlou levotočivou zatáčkou na kopci nad Velkými Svatoňovicemi ve směru na Trutnov. Jedná se o žlutě značenou turistickou cestu, která veden nejprve kolem areálu jatek. Odtud až k rozcestí pod vrcholem stoupá velmi hrubá asfaltová silnice do prudkého kopce v délce necelých 5 kilometrů. Z rozcestí pak odbočuje vlevo zelená značka. Lesní pěšinou už téměř po rovině se dojede po 560 metrech až pod vrcholovou skálu, na níž stojí rozhledna. Zbylých 50 metrů ke věži je třeba překonat pěšky.

Vzhledem k velmi špatné asfaltové silnici a návazné lesní cestě sjízdné pouze na horském kole.

Suvenýry v Radvanicích a v infocentru v Malých Svatoňovicích.