Zděný vodojem s plochou vyhlídkovou střechou z roku 1989 je postavený na hraně prudkého kopce nad Albrechticemi. Teprve úpravou sedlové střechy na plochou a dostavbou vnějšího železného schodiště a rampy, zde koncem roku 2018 vznikla volně přístupná vyhlídka pro turisty.

Kruhový výhled z otevřené plošiny ve výšce pěti metrů (Albrechtice, Tanvald, Desná, Příchovice se Štěpánkou, Tanvaldský Špičák, Buková, v dálce Kumburk a hřebeny Krkonoš s Kotlem, Lysou horou, Sněžnými jamami a Violíkem, severní obzor zakrývá vyšší vrchol Světlého vrchu s rozhlednou).

K vodojemu vede identická cesta jako na nedaleký Světlý vrch. K tomu je ovšem zapotřebí nejprve zdolat vysoko položenou obec Albrechtice, kam vede příkré stoupání z Tanvaldu nebo z Jiřetína. Po jeho vyšlápnutí se na vrcholu kopce odbočí u autobusové zastávky do zeleně značené úzké asfaltové uličky směřující na nedaleký Světlý vrch. Po zdolání příkrého stoupání k okraji lesa se odbočí doprava na vyjetou luční pěšinu, po níž se po 200 metrech už téměř po rovině dojede až k vodojemu.

Opatrně sjízdné i na silničním kole.

Suvenýry v informačním centru v Tanvaldu.