Štíhlá barokní zvonice z let 1739-1755 sloužila zároveň jako požární hláska a hodinová věž. Svoje „nejslavnější“ období ale zažila od 60. let minulého století, kdy byla využívána Státní bezpečností jako tajná pozorovatelna ke sledování pohybu osob v okolních západních ambasádách. Výška věže je shodná s výškou mohutné kopule sousedního chrámu. Obě měří 79 metrů. Ačkoli se na první pohled může zdát, že zvonice náleží ke kostelu, církvi nikdy nepatřila, ale byla vždy obecním majetkem Města pražského.

Výhled z malé místnůstky zvonice ve výšce 65 metrů je severovýchodním směrem na chrám sv. Víta sice znemožněn mohutnou kupolí samotného kostela sv. Mikuláše, přesto však poskytuje dostatek nádherných výhledů na historické centrum metropole (Staré Město, Mostecké věže, Týnský chrám, Staroměstská radnice, Klementinum, Petřín, Strahovský klášter, bazilika sv. Jiří a Černá věž, Žižkovský televizní vysílač, Národní divadlo, výškové budovy na Pankráci).

Zvonice stojí na tak zvané Královské cestě, začínající u Prašné brány a vedoucí přes Staroměstské náměstí, Karlův most a Malostranské náměstí až na Pražský hrad.

Jednoduchou spojnicí ze Starého města je Karlův most a na něj navazující Mostecká ulice, vedoucí ke zvonici jen do mírného kopce. Od Hlavního nádraží je vzdálena 2700 metrů a nejkratší cesta vede po rovině kolem Jindřišské věže a Staroměstské radnice Karlovo ulicí na Karlův most. Na přilehlém Malostranském náměstí, pouhých 70 metrů od zvonice se nachází zastávka tramvajových linek.

Suvenýry v pokladně přízemí věže.