Malostranské mostecké věže jsou dvě levobřežní, nestejně vysoké a stylově odlišné mostní věže propojené branou, kterou se vcházelo na Karlův most z Malé Strany. Nižší Juditina věž střežila vstup na tehdejší Juditin most, který byl předchůdcem Karlova mostu. Byla postavena v románském slohu ve druhé polovině dvanáctého století a měla bránu. Vedle ní stávala ještě druhá románská věž, která však byla v polovině 15. století nahrazena současnou 44metrovou gotickou věží. Původně měla mít, stejně jako její vyšší dvojnice na opačné straně mostu, bohatou sochařskou výzdobu, k ní ale nikdy nedošlo. Vstup na Karlův most dnes umožňuje brána, postavená mezi oběma těmito věžemi.

Kruhový výhled z otevřeného ochozu ve výšce 26 metrů (Národní divadlo, Vyšehrad, Kampa, Karlův most zakončený Staroměstskou mosteckou věží, Klementinum, Staroměstská i Novoměstská radnice, Prašná brána, Týnský chrám, Rudolfinum, Hradčany, kostel sv. Mikuláše, Strahovský klášter, Petřín, výškové budovy na Pankráci).

Malostranská mostecká věž leží na Královské cestě, která začíná u Prašné brány a končí na Hradě. Nejkratší cesta od Hlavního vlakového nádraží vede pod Jindřišskou věží a kolem budovy České národní banky do Celetné ulice. Královská cesta nás pak po dvou a půl kilometrech po rovině přes Staroměstské náměstí dovede Karlovo ulicí k Staroměstské mostecké věži a přes Karlův most až ke věži.

Suvenýry v pokladně věže.